998 lub 112

 

Zapraszamy na nową stronę internetową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu :

www.straz.miedzyrzecz.pl