998 lub 112

Nazwa zadania: Doposażenie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego województwa lubuskiego w średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Celem zadania jest modernizacja istniejącego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa lubuskiego, poprawa efektywności działań Państwowej Straży Pożarnej m.in. poprzez skrócenie czasu podjęcia skutecznej interwencji przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Zadanie polegało na doposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd odebrano w dniu 26.10.2017r.

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze stanowią podstawowe wyposażenie Jednostek ratowniczo-Gaśniczych PSP, są to pojazdy najbardziej uniwersalne i zazwyczaj jako pierwsze są dysponowane do działań.Podstawowe dane techniczne: samochód z napędem 4x4 wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 2525 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 275 l, system piany sprężonej, autopompę, działkowo wodno-pianowe, instalację zraszaczową, wyciągarkę, kabinę dla 6 ratowników, zabudowę pożarniczą pozwalającą na zamontowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.

Wyposażane pojazdu jest zgodnie ze „standardem wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej .

 

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Linki do stron głównych serwisu:

NFOSiGW w Warszawie: https://www.nfosigw.gov.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl/

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.

Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach.

Podkategorie